Električni uređaj za grijanje eloBLOCK

Električni uređaj za grijanje eloBLOCK

700-2

 

eloBLOCK/2 VE 6; 6 kW mono/trofazni ; k.b. 0010018804 Cijena
eloBLOCK/2 VE 6; 6 kW mono/trofazni ; k.b. 0010018804 1 143,42 KM
VRT 15 sobni termostat, k.b. 306777 32,01 KM
Cijena 1 175,43 KM
PDV 17% 199,82 KM
Ukupna cijena 1 375,25 KM

Više informacija o uređaju
Više informacija o termostatu VRT 15

 

Zatraži konkretnu ponudu

Električni uređaj za grijanje eloBLOCK

700-2
eloBLOCK/2 VE 6; 6 kW mono/trofazni ; k.b. 0010018804 Cijena
eloBLOCK/2 VE 6; 6 kW mono/trofazni ; k.b. 0010018804 1.143,42 KM
VRT 35 sobni termostat, k.b. 0020182064 46,94 KM
Cijena

1.190,36  KM

PDV 17% 202,36 KM
Ukupna cijena 1.392,72 KM

Više informacija o uređaju

 Više informacija o termostatu VRT 35

Zatraži konkretnu ponudu

Električni uređaj za centralno grijanje; eloBLOCK

700-2
eloBLOCK/2 VE 6; 6 kW mono/trofazni ; k.b. 0010018804 Cijena
eloBLOCK/2 VE 6; 6 kW mono/trofazni ; k.b. 0010018804 1 143,42 KM
VRT 250 digitalni sobni termostat s tjednim programom, k.b. 0020182066 87,49 KM
Cijena 1 230,91 KM
PDV 17% 209,25 KM
Ukupna cijena 1 440,16 KM

 

Više informacija o uređaju


Više informacija o termostatu VRT 250

Zatraži konkretnu ponudu

Električni uređaj za centralno grijanje; eloBLOCK

700-2

 

eloBLOCK/2 VE 6; 6 kW mono/trofazni ; k.b. 0010018804 Cijena
eloBLOCK/2 VE 6; 6 kW mono/trofazni ; k.b. 0010018804 1,143.42 KM
VRT 250f, digitalni on/off bežični sobni termostat s tjednim programom, k.b. 0020182069 203,78 KM
Cijena 1 347,20 KM
PDV 17% 229,02 KM
Ukupna cijena 1 576,22 KM

Više informacija o uređaju

Više informacija o termostatu VRT 250 f

Zatraži konkretnu ponudu

 Električni uređaj za centralno grijanje; eloBLOCK

700-2
eloBLOCK/2 VE 6; 6 kW mono/trofazni ; k.b. 0010018804 Cijena
eloBLOCK/2 VE 6; 6 kW mono/trofazni ; k.b. 0010018804 1 143,42 KM
netATMO, digitalni sobni termostat s on/off regulacijom te mogućnošću upravljanja putem mobilnog uređaja  k.b. 0020211876 355,46 KM
Cijena 1 498,89 KM
PDV 17% 254,81 KM
Ukupna cijena 1 753,70 KM

Više informacija o uređaju

Više informacija o termostatu NETATMO

Zatraži konkretnu ponudu

Električni uređaj za centralno grijanje; eloBLOCK

700-2

 

eloBLOCK/2 VE 9; 9 kW mono/trofazni ; k.b. 0010018805 Cijena
eloBLOCK/2 VE 9;  9 kW mono/trofazni ; k.b. 0010018805 1 ,177.08 KM
VRT 15 sobni termostat, k.b. 306777 32.01 KM
Cijena 1 209,09 KM
PDV 17% 205,54 KM
Ukupna cijena 1 414,63 KM

Više informacija o uređaju

Više informacija o termostatu VRT 15

Zatraži konkretnu ponudu

Električni uređaj za centralno grijanje; eloBLOCK

700-2
eloBLOCK/2 VE 9; 9 kW mono/trofazni ; k.b. 0010018805 Cijena
eloBLOCK/2 VE 9;  9 kW mono/trofazni ; k.b. 0010018805 1 177.08 KM
VRT 35 sobni termostat, k.b. 0020182064 46.94 KM
Cijena 1 224,02 KM
PDV 17% 208,08 KM
Ukupna cijena 1 432,10 KM

Više informacija o uređaju 

Više informacija o termostatu VRT 35

Zatraži konkretnu ponudu

Električni uređaj za centralno grijanje; eloBLOCK

700-2
eloBLOCK/2 VE 9; 9 kW mono/trofazni ; k.b. 0010018805 Cijena
eloBLOCK/2 VE 9;  9 kW mono/trofazni ; k.b. 0010018805 1 177.08 KM
VRT 250 digitalni sobni termostat s tjednim programom, k.b. 0020182066 87.49 KM
Cijena 1 264,57 KM
PDV 17% 214,98 KM
Ukupna cijena 1 479,55 KM

Više informacija o uređaju 

Više informacija o termostatu VRT 250

 

 

Zatraži konkretnu ponudu

Električni uređaj za centralno grijanje; eloBLOCK

700-2
eloBLOCK/2 VE 9; 9 kW mono/trofazni ; k.b. 0010018805 Cijena
eloBLOCK/2 VE 9;  9 kW mono/trofazni ; k.b. 0010018805 1 177.08 KM
VRT 250f, digitalni on/off bežični sobni termostat s tjednim programom, k.b. 0020182069 203.78 KM
Cijena 1 380,86 KM
PDV 17% 234,75 KM
Ukupna cijena 1 615,61 KM

Više informacija o uređaju

Više informacija o termostatu VRT 250 f

Zatraži konkretnu ponudu

Električni uređaj za centralno grijanje; eloBLOCK

700-2

 

 

eloBLOCK/2 VE 9; 9 kW mono/trofazni ; k.b. 0010018805 Cijena
eloBLOCK/2 VE 9;  9 kW mono/trofazni ; k.b. 0010018805 1 177.08 KM
netATMO, digitalni sobni termostat s on/off regulacijom te mogućnošću upravljanja putem mobilnog uređaja  k.b. 0020211876 355.46 KM
Cijena 1 532,54KM
PDV 17% 260,53 KM
Ukupna cijena 1 793,07 KM

Više informacija o uređaju 

Više informacija o termostatu NETATMO

Zatraži konkretnu ponudu

Električni uređaj za centralno grijanje; eloBLOCK

700-2

 

eloBLOCK/2 VE 12; 12 kW trofazni ; k.b. 0010018806 Cijena
eloBLOCK/2 VE 12; 12 kW trofazni ; k.b. 0010018806 1 209.72 KM
VRT 15 sobni termostat, k.b. 306777 32.01 KM
Cijena 1 241,73 KM
PDV 17% 211,09 KM
Ukupna cijena 1 452,82 KM

Više informacija o uređaju

Više informacija o termostatu VRT 15

Zatraži konkretnu ponudu

Električni uređaj za centralno grijanje; eloBLOCK

700-2

 

eloBLOCK/2 VE 12; 12 kW trofazni ; k.b. 0010018806 Cijena
eloBLOCK/2 VE 12; 12 kW trofazni ; k.b. 0010018806 1 209.72 KM
VRT 35 sobni termostat, k.b. 0020182064 46.94 KM
Cijena 1 256,67 KM
PDV 17% 213,63 KM
Ukupna cijena 1 470,30 KM

Više informacija o uređaju 

Više informacija o termostatu VRT 35

Zatraži konkretnu ponudu

Električni uređaj za centralno grijanje; eloBLOCK

700-2
eloBLOCK/2 VE 12; 12 kW trofazni ; k.b. 0010018806 Cijena
eloBLOCK/2 VE 12; 12 kW trofazni ; k.b. 0010018806 1 209.72 KM
VRT 250 digitalni sobni termostat s tjednim programom, k.b. 0020182066 87.49 KM
Cijena 1 297,21 KM
PDV 17% 220,52 KM
Ukupna cijena 1 517,73 KM

Više informacija o uređaju

Više informacija o termostatu VRT 250

Zatraži konkretnu ponudu

Električni uređaj za centralno grijanje; eloBLOCK

700-2
eloBLOCK/2 VE 12; 12 kW trofazni ; k.b. 0010018806 Cijena
eloBLOCK/2 VE 12; 12 kW trofazni ; k.b. 0010018806 1 209.72 KM
VRT 250f, digitalni on/off bežični sobni termostat s tjednim programom, k.b. 0020182069 203.78 KM
Cijena 1 413,50 KM
PDV 17% 240,29 KM
Ukupna cijena 1 653,79 KM

Više informacija o uređaju

Više informacija o termostatu VRT 250 f

Zatraži konkretnu ponudu

Električni uređaj za centralno grijanje; eloBLOCK

700-2
eloBLOCK/2 VE 12; 12 kW trofazni ; k.b. 0010018806 Cijena
eloBLOCK/2 VE 12; 12 kW trofazni ; k.b. 0010018806 1 209.72 KM
netATMO, digitalni sobni termostat s on/off regulacijom te mogućnošću upravljanja putem mobilnog uređaja  k.b. 0020211876 355.46 KM
Cijena 1 565,18  KM
PDV 17% 266,08 KM
Ukupna cijena 1 831,26 KM

Više informacija o uređaju

Više informacija o termostatu NETATMO

Zatraži konkretnu ponudu

Električni uređaj za centralno grijanje; eloBLOCK

700-2
eloBLOCK/2 VE 14; 14 kW trofazni ; k.b. 0010018807 Cijena
eloBLOCK/2 VE 14; 14 kW trofazni ; k.b. 0010018807 1 322.94 KM
VRT 15 sobni termostat, k.b. 306777 32.01 KM
Cijena 1 354,95  KM
PDV 17% 230,34 KM
Ukupna cijena 1 585,29 KM

Više informacija o uređaju

Više informacija o termostatu VRT 15

Zatraži konkretnu ponudu

Električni uređaj za centralno grijanje; eloBLOCK

700-2
eloBLOCK/2 VE 14; 14 kW trofazni ; k.b. 0010018807 Cijena
eloBLOCK/2 VE 14; 14 kW trofazni ; k.b. 0010018807 1 322.94 KM
VRT 35 sobni termostat, k.b. 0020182064 46.94 KM
Cijena 1 369,88  KM
PDV 17% 232,88 KM
Ukupna cijena 1 602,76 KM

Više informacija o uređaju

Više informacija o termostatu VRT 35

Zatraži konkretnu ponudu

Električni uređaj za centralno grijanje; eloBLOCK

700-2
eloBLOCK/2 VE 14; 14 kW trofazni ; k.b. 0010018807 Cijena
eloBLOCK/2 VE 14; 14 kW trofazni ; k.b. 0010018807 1 322.94 KM
VRT 250f, digitalni on/off bežični sobni termostat s tjednim programom, k.b. 0020182069 203.78 KM
Cijena 1 526,72  KM
PDV 17% 259,54 KM
Ukupna cijena 1 786,26 KM

Više informacija o uređaju

Više informacija o termostatu VRT 250 f

Zatraži konkretnu ponudu

Električni uređaj za centralno grijanje; eloBLOCK

700-2
eloBLOCK/2 VE 14; 14 kW trofazni ; k.b. 0010018807 Cijena
eloBLOCK/2 VE 14; 14 kW trofazni ; k.b. 0010018807 1 322.94 KM
VRT 250, digitalni on/off sobni termostat s tjednim programom, k.b. 0020182066 87.49 KM
Cijena 1 410,43  KM
PDV 17% 239,77 KM
Ukupna cijena 1 650,20 KM

Više informacija o uređaju

Više informacija o termostatu VRT 250

Zatraži konkretnu ponudu

Električni uređaj za centralno grijanje; eloBLOCK

700-2

 

eloBLOCK/2 VE 14; 14 kW trofazni ; k.b. 0010018807 Cijena
eloBLOCK/2 VE 14; 14 kW trofazni ; k.b. 0010018807 1 322.94KM
netATMO, digitalni sobni termostat s on/off regulacijom te mogućnošću upravljanja putem mobilnog uređaja  k.b. 0020211876 355.46 KM
Cijena 1 678,40  KM
PDV 17% 285,33 KM
Ukupna cijena 1 963,73 KM

Više informacija o uređaju

Više informacija o termostatu NETATMO

Zatraži konkretnu ponudu

Električni uređaj za centralno grijanje; eloBLOCK

700-2
eloBLOCK/2 VE 18; 18 kW trofazni ; k.b. 0010018808 Cijena
eloBLOCK/2 VE 18; 18 kW trofazni ; k.b. 0010018808 1 355.58 KM
VRT 15 sobni termostat, k.b. 306777 32,01 KM
Cijena 1 387,59  KM
PDV 17% 235,89 KM
Ukupna cijena 1 623,48 KM

Više informacija o uređaju

Više informacija o termostatu VRT 15

Zatraži konkretnu ponudu

Električni uređaj za centralno grijanje; eloBLOCK

700-2
eloBLOCK/2 VE 18; 18 kW trofazni ; k.b. 0010018808 Cijena
eloBLOCK/2 VE 18; 18 kW trofazni ; k.b. 0010018808 1 355.58 KM
VRT 35 sobni termostat, k.b. 0020182064 46,94 KM
Cijena 1 402,52  KM
PDV 17% 238,43 KM
Ukupna cijena 1 640,95 KM

Više informacija o uređaju

Više informacija o termostatu VRT 35

Zatraži konkretnu ponudu

Električni uređaj za centralno grijanje; eloBLOCK

700-2
eloBLOCK/2 VE 18; 18 kW trofazni ; k.b. 0010018808 Cijena
eloBLOCK/2 VE 18; 18 kW trofazni ; k.b. 0010018808 1 355.58 KM
VRT 250 digitalni sobni termostat s tjednim programom, k.b. 0020182066 87,49 KM
Cijena 1 443,07  KM
PDV 17% 245,32 KM
Ukupna cijena 1 688,39 KM

Više informacija o uređaju

Više informacija o termostatu VRT 250

Zatraži konkretnu ponudu

Električni uređaj za centralno grijanje; eloBLOCK

700-2

 

eloBLOCK/2 VE 18; 18 kW trofazni ; k.b. 0010018808 Cijena
eloBLOCK/2 VE 18; 18 kW trofazni ; k.b. 0010018808 1 355.58 KM
VRT 250f, digitalni on/off bežični sobni termostat s tjednim programom, k.b. 0020182069 203,78 KM
Cijena 1 559,36  KM
PDV 17% 265,09 KM
Ukupna cijena 1 824,45 KM

Više informacija o uređaju

Više informacija o termostatu VRT 250 f

Zatraži konkretnu ponudu

Električni uređaj za centralno grijanje; eloBLOCK

700-2
eloBLOCK/2 VE 18; 18 kW trofazni ; k.b. 0010018808 Cijena
eloBLOCK/2 VE 18; 18 kW trofazni ; k.b. 0010018808 1 355.58 KM
netATMO, digitalni sobni termostat s on/off regulacijom te mogućnošću upravljanja putem mobilnog uređaja  k.b. 0020211876 355,46 KM
Cijena 1 711,04  KM
PDV 17% 290,88 KM
Ukupna cijena 2 001,92 KM

Više informacija o uređaju

Više informacija o termostatu NETATMO

Zatraži konkretnu ponudu

Električni uređaj za centralno grijanje; eloBLOCK

700-2
eloBLOCK/2 VE 21; 21 kW trofazni ; k.b. 0010018809 Cijena
eloBLOCK/2 VE 21; 21 kW trofazni ; k.b. 0010018809 1 442.28 KM
VRT 15 sobni termostat, k.b. 306777 32,01 KM
Cijena 1 474,29  KM
PDV 17% 250,63 KM
Ukupna cijena 1 724,92 KM

Više informacija o uređaju
Više informacija o termostatu VRT 15

 

Zatraži konkretnu ponudu

Električni uređaj za centralno grijanje; eloBLOCK

700-2
eloBLOCK/2 VE 21; 21 kW trofazni ; k.b. 0010018809 Cijena
eloBLOCK/2 VE 21; 21 kW trofazni ; k.b. 0010018809 1 442.28 KM
VRT 35 sobni termostat, k.b. 0020182064 46,94 KM
Cijena 1 489,22  KM
PDV 17% 253,17 KM
Ukupna cijena 1 742,39 KM

Više informacija o uređaju
Više informacija o termostatu VRT 35

 

Zatraži konkretnu ponudu

Električni uređaj za centralno grijanje; eloBLOCK

700-2
eloBLOCK/2 VE 21; 21 kW trofazni ; k.b. 0010018809 Cijena
eloBLOCK/2 VE 21; 21 kW trofazni ; k.b. 0010018809 1 442.28 KM
VRT 250 digitalni sobni termostat s tjednim programom, k.b. 0020182066 87,49 KM
Cijena 1 529,78  KM
PDV 17% 260,06 KM
Ukupna cijena 1 789,83 KM

Više informacija o uređaju
Više informacija o termostatu VRT 250 f

 

Zatraži konkretnu ponudu

Električni uređaj za centralno grijanje; eloBLOCK

700-2
eloBLOCK/2 VE 21; 21 kW trofazni ; k.b. 0010018809 Cijena
eloBLOCK/2 VE 21; 21 kW trofazni ; k.b. 0010018809 1 442.28KM
VRT 250f, digitalni on/off bežični sobni termostat s tjednim programom, k.b. 0020182069 203,78 KM
Cijena 1 646,06  KM
PDV 17% 279,83 KM
Ukupna cijena 1 952,89 KM

Više informacija o uređaju
Više informacija o termostatu VRT 250 f

 

 

 

Zatraži konkretnu ponudu

Električni uređaj za centralno grijanje; eloBLOCK

700-2
eloBLOCK/2 VE 21; 21 kW trofazni ; k.b. 0010018809 Cijena
eloBLOCK/2 VE 21; 21 kW trofazni ; k.b. 0010018809 1 ,442.28KM
netATMO, digitalni sobni termostat s on/off regulacijom te mogućnošću upravljanja putem mobilnog uređaja  k.b. 0020211876 355,46 KM
Cijena 1 797,74  KM
PDV 17% 305,61 KM
Ukupna cijena 2 103,35 KM

Više informacija o uređaju
Više informacija o termostatu NETATMO

 

Zatraži konkretnu ponudu

Električni uređaj za centralno grijanje; eloBLOCK

700-2
eloBLOCK/2 VE 24; 24 kW trofazni ; k.b. 0010018810 Cijena
eloBLOCK/2 VE 24; 24 kW trofazni ; k.b. 0010018810 1 468.80 KM
VRT 15 sobni termostat, k.b. 306777 32,01 KM
Cijena 1 500,81  KM
PDV 17% 255,14 KM
Ukupna cijena 1 755,95 KM

Više informacija o uređaju
Više informacija o termostatu VRT 15

 

Zatraži konkretnu ponudu

Električni uređaj za centralno grijanje; eloBLOCK

700-2
eloBLOCK/2 VE 24; 24 kW trofazni ; k.b. 0010018810 Cijena
eloBLOCK/2 VE 24; 24 kW trofazni ; k.b. 0010018810 1 468.80 KM
VRT 35 sobni termostat, k.b. 0020182064 46,94 KM
Cijena 1 515,74  KM
,PDV 17% 257,67 KM
Ukupna cijena 1 773,41 KM

Više informacija o uređaju
Više informacija o termostatu VRT 35

 

Zatraži konkretnu ponudu

Električni uređaj za centralno grijanje; eloBLOCK

700-2
eloBLOCK/2 VE 24; 24 kW trofazni ; k.b. 0010018810 Cijena
eloBLOCK/2 VE 24; 24 kW trofazni ; k.b. 0010018810 1 468.80 KM
VRT 250 digitalni sobni termostat s tjednim programom, k.b. 0020182066 87,49 KM
Cijena 1 556,29  KM
,PDV 17% 264,57 KM
Ukupna cijena 1 820,86 KM

Više informacija o uređaju
Više informacija o termostatu VRT 250 f

 

Zatraži konkretnu ponudu

Električni uređaj za centralno grijanje; eloBLOCK

700-2
eloBLOCK/2 VE 24; 24 kW trofazni ; k.b. 0010018810 Cijena
eloBLOCK/2 VE 24; 24 kW trofazni ; k.b. 0010018810 1 468.80KM
netATMO, digitalni sobni termostat s on/off regulacijom te mogućnošću upravljanja putem mobilnog uređaja  k.b. 0020211876 355,46 KM
Cijena 1 824,26  KM
,PDV 17% 310,12 KM
Ukupna cijena 2 134,38 KM

Više informacija o uređaju
Više informacija o termostatu NETATMO

 

Zatraži konkretnu ponudu

Električni uređaj za centralno grijanje; eloBLOCK

700-2
eloBLOCK/2 VE 28; 28 kW trofazni ; k.b. 0010018811 Cijena
eloBLOCK/2 VE 28; 28 kW trofazni ; k.b. 0010018811 1 513.68 KM
VRT 15 sobni termostat, k.b. 306777 32,01 KM
Cijena 1 545,69  KM
,PDV 17% 262,77 KM
Ukupna cijena 1 808,46 KM

Više informacija o uređaju
Više informacija o termostatu VRT 15

 

Zatraži konkretnu ponudu

Električni uređaj za centralno grijanje; eloBLOCK

700-2
eloBLOCK/2 VE 28; 28 kW trofazni ; k.b. 0010018811 Cijena
eloBLOCK/2 VE 28; 28 kW trofazni ; k.b. 0010018811 1 513.68 KM
VRT 35 sobni termostat, k.b. 0020182064 46,94 KM
Cijena 1 560,62  KM
,PDV 17% 265,30 KM
Ukupna cijena 1 825,92 KM

Više informacija o uređaju
Više informacija o termostatu VRT 35

 

Zatraži konkretnu ponudu

Električni uređaj za centralno grijanje; eloBLOCK

700-2
eloBLOCK/2 VE 28; 28 kW trofazni ; k.b. 0010018811 Cijena
eloBLOCK/2 VE 28; 28 kW trofazni ; k.b. 0010018811 1 513.68 KM
VRT 250 digitalni sobni termostat s tjednim programom, k.b. 0020182066 87,49 KM
Cijena 1 601,17  KM
,PDV 17% 272,20 KM
Ukupna cijena 1 873,37 KM

Više informacija o uređaju
Više informacija o termostatu VRT 250 f

 

Zatraži konkretnu ponudu

Električni uređaj za centralno grijanje; eloBLOCK

700-2
eloBLOCK/2 VE 28; 28 kW trofazni ; k.b. 0010018811 Cijena
eloBLOCK/2 VE 28; 28 kW trofazni ; k.b. 0010018811 1 484,00 KM
VRT 250f, digitalni on/off bežični sobni termostat s tjednim programom, k.b. 0020182069 195,78 KM
Cijena 1 679,78  KM
,PDV 17% 285,56 KM
Ukupna cijena 1 965,34 KM

Više informacija o uređaju
Više informacija o termostatu VRT 250 f

 

Zatraži konkretnu ponudu

Električni uređaj za centralno grijanje; eloBLOCK

700-2
eloBLOCK/2 VE 28; 28 kW trofazni ; k.b. 0010018811 Cijena
eloBLOCK/2 VE 28; 28 kW trofazni ; k.b. 0010018811 1 513.68 KM
netATMO, digitalni sobni termostat s on/off regulacijom te mogućnošću upravljanja putem mobilnog uređaja  k.b. 0020211876 355,46 KM
Cijena 1 869,14  KM
,PDV 17% 317,75 KM
Ukupna cijena 2 186,89 KM

Više informacija o uređaju
Više informacija o termostatu NETATMO

 

Zatraži konkretnu ponudu