Električni uređaj za centralno grijanje, eloBLOCK 9kw + termostat VRT 35

Električni uređaj za centralno grijanje; eloBLOCK

eloBLOCK/2 VE 9; 9 kW mono/trofazni ; k.b. 0010018805 Cijena
eloBLOCK/2 VE 9;  9 kW mono/trofazni ; k.b. 0010018805 1 177.08 KM
VRT 35 sobni termostat, k.b. 0020182064 46.94 KM
Cijena 1 224,02 KM
PDV 17% 208,08 KM
Ukupna cijena 1 432,10 KM

Više informacija o uređaju 

Više informacija o termostatu VRT 35