Električni uređaj za centralno grijanje, eloBLOCK 28kw + termostat VRT 35

Električni uređaj za centralno grijanje; eloBLOCK

eloBLOCK/2 VE 28; 28 kW trofazni ; k.b. 0010018811 Cijena
eloBLOCK/2 VE 28; 28 kW trofazni ; k.b. 0010018811 1 513.68 KM
VRT 35 sobni termostat, k.b. 0020182064 46,94 KM
Cijena 1 560,62  KM
,PDV 17% 265,30 KM
Ukupna cijena 1 825,92 KM

Više informacija o uređaju
Više informacija o termostatu VRT 35