Električni uređaj za centralno grijanje, eloBLOCK 28kw + termostat VRT 15

Električni uređaj za centralno grijanje; eloBLOCK

eloBLOCK/2 VE 28; 28 kW trofazni ; k.b. 0010018811 Cijena
eloBLOCK/2 VE 28; 28 kW trofazni ; k.b. 0010018811 1 513.68 KM
VRT 15 sobni termostat, k.b. 306777 32,01 KM
Cijena 1 545,69  KM
,PDV 17% 262,77 KM
Ukupna cijena 1 808,46 KM

Više informacija o uređaju
Više informacija o termostatu VRT 15