Električni uređaj za centralno grijanje, eloBLOCK 24kw + termostat VRT 35

Električni uređaj za centralno grijanje; eloBLOCK

eloBLOCK/2 VE 24; 24 kW trofazni ; k.b. 0010018810 Cijena
eloBLOCK/2 VE 24; 24 kW trofazni ; k.b. 0010018810 1 468.80 KM
VRT 35 sobni termostat, k.b. 0020182064 46,94 KM
Cijena 1 515,74  KM
,PDV 17% 257,67 KM
Ukupna cijena 1 773,41 KM

Više informacija o uređaju
Više informacija o termostatu VRT 35