Električni uređaj za centralno grijanje, eloBLOCK 24kw + termostat VRT 15

Električni uređaj za centralno grijanje; eloBLOCK

eloBLOCK/2 VE 24; 24 kW trofazni ; k.b. 0010018810 Cijena
eloBLOCK/2 VE 24; 24 kW trofazni ; k.b. 0010018810 1 468.80 KM
VRT 15 sobni termostat, k.b. 306777 32,01 KM
Cijena 1 500,81  KM
PDV 17% 255,14 KM
Ukupna cijena 1 755,95 KM

Više informacija o uređaju
Više informacija o termostatu VRT 15