Električni uređaj za centralno grijanje, eloBLOCK 21kw + termostat VRT 35

Električni uređaj za centralno grijanje; eloBLOCK

eloBLOCK/2 VE 21; 21 kW trofazni ; k.b. 0010018809 Cijena
eloBLOCK/2 VE 21; 21 kW trofazni ; k.b. 0010018809 1 442.28 KM
VRT 35 sobni termostat, k.b. 0020182064 46,94 KM
Cijena 1 489,22  KM
PDV 17% 253,17 KM
Ukupna cijena 1 742,39 KM

Više informacija o uređaju
Više informacija o termostatu VRT 35