Električni uređaj za centralno grijanje, eloBLOCK 21kw + termostat VRT 15

Električni uređaj za centralno grijanje; eloBLOCK

eloBLOCK/2 VE 21; 21 kW trofazni ; k.b. 0010018809 Cijena
eloBLOCK/2 VE 21; 21 kW trofazni ; k.b. 0010018809 1 442.28 KM
VRT 15 sobni termostat, k.b. 306777 32,01 KM
Cijena 1 474,29  KM
PDV 17% 250,63 KM
Ukupna cijena 1 724,92 KM

Više informacija o uređaju
Više informacija o termostatu VRT 15