Električni uređaj za centralno grijanje, eloBLOCK 18kw + termostat VRT 35

Električni uređaj za centralno grijanje; eloBLOCK

eloBLOCK/2 VE 18; 18 kW trofazni ; k.b. 0010018808 Cijena
eloBLOCK/2 VE 18; 18 kW trofazni ; k.b. 0010018808 1 355.58 KM
VRT 35 sobni termostat, k.b. 0020182064 46,94 KM
Cijena 1 402,52  KM
PDV 17% 238,43 KM
Ukupna cijena 1 640,95 KM

Više informacija o uređaju

Više informacija o termostatu VRT 35