Električni uređaj za centralno grijanje, eloBLOCK 18kw + termostat VRT 15

Električni uređaj za centralno grijanje; eloBLOCK

eloBLOCK/2 VE 18; 18 kW trofazni ; k.b. 0010018808 Cijena
eloBLOCK/2 VE 18; 18 kW trofazni ; k.b. 0010018808 1 355.58 KM
VRT 15 sobni termostat, k.b. 306777 32,01 KM
Cijena 1 387,59  KM
PDV 17% 235,89 KM
Ukupna cijena 1 623,48 KM

Više informacija o uređaju

Više informacija o termostatu VRT 15