Električni uređaj za centralno grijanje, eloBLOCK 14kw + termostat VRT 35

Električni uređaj za centralno grijanje; eloBLOCK

eloBLOCK/2 VE 14; 14 kW trofazni ; k.b. 0010018807 Cijena
eloBLOCK/2 VE 14; 14 kW trofazni ; k.b. 0010018807 1 322.94 KM
VRT 35 sobni termostat, k.b. 0020182064 46.94 KM
Cijena 1 369,88  KM
PDV 17% 232,88 KM
Ukupna cijena 1 602,76 KM

Više informacija o uređaju

Više informacija o termostatu VRT 35