Električni uređaj za centralno grijanje, eloBLOCK 14kw + termostat VRT 15

Električni uređaj za centralno grijanje; eloBLOCK

eloBLOCK/2 VE 14; 14 kW trofazni ; k.b. 0010018807 Cijena
eloBLOCK/2 VE 14; 14 kW trofazni ; k.b. 0010018807 1 322.94 KM
VRT 15 sobni termostat, k.b. 306777 32.01 KM
Cijena 1 354,95  KM
PDV 17% 230,34 KM
Ukupna cijena 1 585,29 KM

Više informacija o uređaju

Više informacija o termostatu VRT 15