Električni uređaj za centralno grijanje, eloBLOCK 12kw + termostat VRT 35

Električni uređaj za centralno grijanje; eloBLOCK

 

eloBLOCK/2 VE 12; 12 kW trofazni ; k.b. 0010018806 Cijena
eloBLOCK/2 VE 12; 12 kW trofazni ; k.b. 0010018806 1 209.72 KM
VRT 35 sobni termostat, k.b. 0020182064 46.94 KM
Cijena 1 256,67 KM
PDV 17% 213,63 KM
Ukupna cijena 1 470,30 KM

Više informacija o uređaju 

Više informacija o termostatu VRT 35