Električni uređaj za centralno grijanje, eloBLOCK 12kw + termostat VRT 15

Električni uređaj za centralno grijanje; eloBLOCK

 

eloBLOCK/2 VE 12; 12 kW trofazni ; k.b. 0010018806 Cijena
eloBLOCK/2 VE 12; 12 kW trofazni ; k.b. 0010018806 1 209.72 KM
VRT 15 sobni termostat, k.b. 306777 32.01 KM
Cijena 1 241,73 KM
PDV 17% 211,09 KM
Ukupna cijena 1 452,82 KM

Više informacija o uređaju

Više informacija o termostatu VRT 15