Električni uređaj za centralno grijanje, eloBLOCK 9kw + termostat VRT 15

Električni uređaj za centralno grijanje; eloBLOCK

 

eloBLOCK/2 VE 9; 9 kW mono/trofazni ; k.b. 0010018805 Cijena
eloBLOCK/2 VE 9;  9 kW mono/trofazni ; k.b. 0010018805 1 ,177.08 KM
VRT 15 sobni termostat, k.b. 306777 32.01 KM
Cijena 1 209,09 KM
PDV 17% 205,54 KM
Ukupna cijena 1 414,63 KM

Više informacija o uređaju

Više informacija o termostatu VRT 15