Konvencionalni plinski uređaj za grijanje

Konvencionalni uređaj serije plus za grijanje

130
toplinski učin uređaja 6,8-20,0 kW (pri 80/60 °C) Cijena
atmoTEC plus VU 200/5-5 (H-SEE-INT),  k.b. 0010015274 1 634.76 KM
Plinski ventil ravni Rp 3/4" ( sa goručom zaštitom ),  k.b. 300848 47.65 KM
VRT 15 sobni termostat, k.b. 306777 32,01 KM
Cijena 1 714,42 KM
PDV 17% 291,45 KM
Ukupna cijena 2 005,87 KM

Više informacija o plinskom uređaju
Više informacija o termostatu VRT 15

 

Zatraži konkretnu ponudu

Konvencionalni uređaj serije plus za grijanje

130
toplinski učin uređaja 6,8-20,0 kW (pri 80/60 °C) Cijena
atmoTEC plus VU 200/5-5 (H-SEE-INT),  k.b. 0010015274 1 634.76 KM
Plinski ventil ravni Rp 3/4" ( sa goručom zaštitom ),  k.b. 300848 47.65 KM
VRT 250 digitalni sobni termostat s tjednim programom, k.b. 0020182066 87,49 KM
Cijena 1 769,90 KM
PDV 17% 300,88 KM
Ukupna cijena 2 070,78 KM

Više informacija o plinskom uređaju
Više informacija o termostatu VRT 250

 

Zatraži konkretnu ponudu

Konvencionalni uređaj serije plus za grijanje

130
toplinski učin uređaja 8,1-24,0 kW (pri 80/60 °C) Cijena
atmoTEC plus VU 240/5-5 (H-SEE-INT),  k.b. 0010015275 1 660.36 KM

Plinski ventil ravni Rp 3/4"(sa goručom zaštitom) k.b. 300848

47,65 KM
VRT 15 sobni termostat, k.b. 306777 32,01 KM
Cijena 1 740,02 KM
PDV 17% 295,80 KM
Ukupna cijena 2 035,82 KM

Više informacija o plinskom uređaju
Više informacija o termostatu VRT 15

 

Zatraži konkretnu ponudu

Konvencionalni uređaj serije plus za grijanje

130
toplinski učin uređaja 8,1-24,0 kW (pri 80/60 °C) Cijena
atmoTEC plus VU 240/5-5 (H-SEE-INT),  k.b. 0010015275 1 660.36 KM

Plinski ventil ravni Rp 3/4"(sa goručom zaštitom) k.b. 300848

47,65 KM
VRT 250 digitalni sobni termostat s tjednim programom, k.b. 0020182066 87,49 KM
Cijena 1 795,50 KM
PDV 17% 305,23 KM
Ukupna cijena 2 100,73 KM

Više informacija o plinskom uređaju
Više informacija o termostatu VRT 250 (f)

 

Zatraži konkretnu ponudu

Konvencionalni uređaj serije plus za grijanje

toplinski učin uređaja 9,5-28,0 kW (pri 80/60 °C) Cijena
atmoTEC plus VU 280/5-5 (H-SEE-INT) ,  k.b. 0010015276 1,765.24 KM

Plinski ventil ravni Rp 3/4"(sa goručom zaštitom) k.b. 300848

47,65 KM
VRT 15 sobni termostat, k.b. 306777 32,01 KM
Cijena 1 844,90 KM
PDV 17% 313,63 KM
Ukupna cijena 2 158,53 KM

Više informacija o plinskom uređaju
Više informacija o termostatu VRT 15

 

Zatraži konkretnu ponudu

Konvencionalni uređaj serije plus za grijanje

130
toplinski učin uređaja 6,8-20,0 kW (pri 80/60 °C) Cijena
atmoTEC plus VU 280/5-5 (H-SEE-INT) ,  k.b. 0010015276 1,765.24 KM

Plinski ventil ravni Rp 3/4"(sa goručom zaštitom) k.b. 300848

47,65 KM
VRT 250 digitalni sobni termostat s tjednim programom, k.b. 0020182066 87,49 KM
Cijena 1 900,38 KM
PDV 17% 323,06 KM
Ukupna cijena 2 223,44 KM

Više informacija o plinskom uređaju
Više informacija o termostatu VRT 250 (f)

 

Zatraži konkretnu ponudu

Konvencionalni uređaj serije plus za grijanje

130
toplinski učin uređaja 6,8-20,0 kW (pri 80/60 °C) Cijena
turboTEC plus VU 202/5-5 (H-SEE-INT) ,  k.b. 0010015278 1 801.05 KM

Plinski ventil ravni Rp 3/4"(sa goručom zaštitom) k.b. 300848

47,65 KM
VRT 250 digitalni sobni termostat s tjednim programom, k.b. 0020182066 87,49 KM
Cijena 1 936,19 KM
PDV 17% 329,15 KM
Ukupna cijena 2 265,34 KM

Više informacija o plinskom uređaju
Više informacija o termostatu VRT 250 (f)

 

Zatraži konkretnu ponudu

Konvencionalni uređaj serije plus za grijanje

130
toplinski učin uređaja 8,1-24,0 kW (pri 80/60 °C) Cijena
turboTEC plus VU 242/5-5 (H-SEE-INT)   ,  k.b. 0010015279 1 990.38 KM

Plinski ventil ravni Rp 3/4"(sa goručom zaštitom) k.b. 300848

47,65 KM
VRT 15 sobni termostat, k.b. 306777 32,01 KM
Cijena 2 070,04 KM
PDV 17% 351,90 KM
Ukupna cijena 2 421,95 KM

Više informacija o plinskom uređaju
Više informacija o termostatu VRT 15

 

Zatraži konkretnu ponudu

Konvencionalni uređaj serije plus za grijanje

130
toplinski učin uređaja 8,1-24,0 kW (pri 80/60 °C) Cijena
turboTEC plus VU 242/5-5 (H-SEE-INT)   ,  k.b. 0010015279 1 990.38 KM

Plinski ventil ravni Rp 3/4"(sa goručom zaštitom) k.b. 300848

47,65 KM
VRT 250 digitalni sobni termostat s tjednim programom, k.b. 0020182066 87,49 KM
Cijena 2 125,52 KM
PDV 17% 361,34 KM
Ukupna cijena 2 486,86 KM

Više informacija o plinskom uređaju
Više informacija o termostatu VRT 250 (f)

 

Zatraži konkretnu ponudu

Konvencionalni uređaj serije plus za grijanje

130
toplinski učin uređaja 9,5-28,0 kW (pri 80/60 °C) Cijena
turboTEC plus VU 282/5-5 (H-SEE-INT)  ,  k.b. 0010015280 2 087.58 KM

Plinski ventil ravni Rp 3/4"(sa goručom zaštitom) k.b. 300848

47,65 KM
VRT 15 sobni termostat, k.b. 306777 32,01 KM
Cijena 2 167,24 KM
PDV 17% 368,43 KM
Ukupna cijena 2 535,67 KM

Više informacija o plinskom uređaju
Više informacija o termostatu VRT 15

 

Zatraži konkretnu ponudu

Konvencionalni uređaj serije plus za grijanje

130
toplinski učin uređaja 9,5-28,0 kW (pri 80/60 °C) Cijena
turboTEC plus VU 282/5-5 (H-SEE-INT)  ,  k.b. 0010015280 2 087.58 KM

Plinski ventil ravni Rp 3/4"(sa goručom zaštitom) k.b. 300848

47,65 KM
VRT 250 digitalni sobni termostat s tjednim programom, k.b. 0020182066 87,49 KM
Cijena 2 222,72 KM
PDV 17% 377,86 KM
Ukupna cijena 2 600,58 KM

Više informacija o plinskom uređaju
Više informacija o termostatu VRT 250 (f)

 

Zatraži konkretnu ponudu

Konvencionalni uređaj serije plus za grijanje

130
toplinski učin uređaja 10,6-36,0 kW (pri 80/60 °C) Cijena
turboTEC plus VU 362/5-5 (H-SEE-INT)   ,  k.b. 0010015281 2 345.98 KM

Plinski ventil ravni Rp 3/4"(sa goručom zaštitom) k.b. 300848

47,65 KM
VRT 15 sobni termostat, k.b. 306777 32,01 KM
Cijena 2 425,64 KM
PDV 17% 412,36 KM
Ukupna cijena 2 838,00 KM

Više informacija o plinskom uređaju
Više informacija o termostatu VRT 15

 

Zatraži konkretnu ponudu

Konvencionalni uređaj serije plus za grijanje

130
toplinski učin uređaja 10,6-36,0 kW (pri 80/60 °C) Cijena
turboTEC plus VU 362/5-5 (H-SEE-INT)   ,  k.b. 0010015281 2,345.98 KM

Plinski ventil ravni Rp 3/4"(sa goručom zaštitom) k.b. 300848

47,65 KM
VRT 250 digitalni sobni termostat s tjednim programom, k.b. 0020182066 87,49 KM
Cijena 2 481,12 KM
PDV 17% 421,79 KM
Ukupna cijena 2 902,91 KM

Više informacija o plinskom uređaju
Više informacija o termostatu VRT 250 (f)

 

Zatraži konkretnu ponudu