turboTEC plus (fasadni) + VRT 15 (36kw)

Konvencionalni uređaj serije plus za grijanje

toplinski učin uređaja 10,6-36,0 kW (pri 80/60 °C) Cijena
turboTEC plus VU 362/5-5 (H-SEE-INT)   ,  k.b. 0010015281 2 345.98 KM

Plinski ventil ravni Rp 3/4”(sa goručom zaštitom) k.b. 300848

47,65 KM
VRT 15 sobni termostat, k.b. 306777 32,01 KM
Cijena 2 425,64 KM
PDV 17% 412,36 KM
Ukupna cijena 2 838,00 KM

Više informacija o plinskom uređaju
Više informacija o termostatu VRT 15