atmoTEC plus (dimnjak) + VRT 15 (20kw)

Konvencionalni uređaj serije plus za grijanje

toplinski učin uređaja 6,8-20,0 kW (pri 80/60 °C) Cijena
atmoTEC plus VU 200/5-5 (H-SEE-INT),  k.b. 0010015274 1 634.76 KM
Plinski ventil ravni Rp 3/4” ( sa goručom zaštitom ),  k.b. 300848 47.65 KM
VRT 15 sobni termostat, k.b. 306777 32,01 KM
Cijena 1 714,42 KM
PDV 17% 291,45 KM
Ukupna cijena 2 005,87 KM

Više informacija o plinskom uređaju
Više informacija o termostatu VRT 15