atmoTEC plus (dimnjak) + VRT 15 (28kw)

Konvencionalni uređaj serije plus za grijanje

toplinski učin uređaja 9,5-28,0 kW (pri 80/60 °C) Cijena
atmoTEC plus VU 280/5-5 (H-SEE-INT) ,  k.b. 0010015276 1,765.24 KM

Plinski ventil ravni Rp 3/4”(sa goručom zaštitom) k.b. 300848

47,65 KM
VRT 15 sobni termostat, k.b. 306777 32,01 KM
Cijena 1 844,90 KM
PDV 17% 313,63 KM
Ukupna cijena 2 158,53 KM

Više informacija o plinskom uređaju
Više informacija o termostatu VRT 15