Konvencionalni plinski uređaj kombinirani (grijanje + topla voda)

Kombinirani konvencionalni atmosferski uređaj (dimnjak)

100
toplinski učin uređaja 7,6-18,0 kW (pri 80/60 °C) Cijena
atmoTEC pro VUW 180/5-3 (H-SEE-INT),  k.b. 0010015267 1 079.61 KM
Set za instalaciju za VUW pro, k.b. 0020055870 107,85 KM
Plinski ventil ravni Rp 3/4" ( sa goručom zaštitom ),  k.b. 300848 47,65 KM
VRT 15 sobni termostat, k.b. 306777 32,01 KM
Cijena 1 267,12 KM
PDV 17% 215,41 KM
Ukupna cijena 1 482,53 KM

Više informacija o plinskom uređaju
Više informacija o termostatu VRT 15

Zatraži konkretnu ponudu

Kombinirani konvencionalni atmosferski uređaj - dimnjak

100

 

toplinski učin uređaja 7,6-18,0 kW (pri 80/60 °C) Cijena
atmoTEC pro VUW 180/5-3 (H-SEE-INT),  k.b. 0010015267 1 079.61 KM
Set za instalaciju za VUW pro, k.b. 0020055870 107,85 KM
Plinski ventil ravni Rp 3/4" ( sa goručom zaštitom ),  k.b. 300848 47,65 KM
VRT 250 digitalni sobni termostat s tjednim programom, k.b. 0020182066 87,49 KM
Cijena 1 322,60 KM
PDV 17% 224,84 KM
Ukupna cijena 1 547,44 KM

Više informacija o plinskom uređaju
Više informacija o termostatu VRT 250 (f)

 

Zatraži konkretnu ponudu

Kombinirani konvencionalni atmosferski uređaj - dimnjak

100
toplinski učin uređaja 8,1-24,0 kW (pri 80/60 °C) Cijena
atmoTEC pro VUW 240/5-3 (H-SEE-INT) ,  k.b. 0010015268 1,156.35 KM
Set za instalaciju za VUW pro, k.b. 0020055870 107,85 KM
Plinski ventil ravni Rp 3/4" ( sa goručom zaštitom ),  k.b. 300848 47,65 KM
VRT 15 sobni termostat, k.b. 306777 32,01 KM
Cijena 1 343,86 KM
PDV 17% 228,46 KM
Ukupna cijena 1 572,32 KM

Više informacija o plinskom uređaju
Više informacija o termostatu VRT 15

 

Zatraži konkretnu ponudu

Kombinirani konvencionalni atmosferski uređaj - dimnjak

100
toplinski učin uređaja 8,1-24,0 kW (pri 80/60 °C) Cijena
atmoTEC pro VUW 240/5-3 (H-SEE-INT) ,  k.b. 0010015268 1,156.35 KM
Set za instalaciju za VUW pro, k.b. 0020055870 107,85 KM
Plinski ventil ravni Rp 3/4" ( sa goručom zaštitom ),  k.b. 300848 47,65 KM
VRT 250 digitalni sobni termostat s tjednim programom, k.b. 0020182066 87,49 KM
Cijena 1 399,34 KM
PDV 17% 237,89 KM
Ukupna cijena 1 637,23 KM

Više informacija o plinskom uređaju
Više informacija o termostatu VRT 250 (f)

 

Zatraži konkretnu ponudu

Kombinirani konvencionalni atmosferski uređaj - dimnjak

100
toplinski učin uređaja 9,5-28,0 kW (pri 80/60 °C) Cijena
atmoTEC pro VUW 280/5-3 (H-SEE-INT) ,  k.b. 0010015357 1,307.30 KM
Set za instalaciju za VUW pro, k.b. 0020055870 107,85 KM
Plinski ventil ravni Rp 3/4" ( sa goručom zaštitom ),  k.b. 300848 47,65 KM
VRT 15 sobni termostat, k.b. 306777 32,01 KM
Cijena 1 494,81 KM
PDV 17% 254,12 KM
Ukupna cijena 1 748,93 KM

Više informacija o plinskom uređaju
Više informacija o termostatu VRT 15

 

Zatraži konkretnu ponudu

Kombinirani konvencionalni atmosferski uređaj - dimnjak

100
toplinski učin uređaja 9,5-28,0 kW (pri 80/60 °C) Cijena
atmoTEC pro VUW 280/5-3 (H-SEE-INT) , k.b. 0010015357 1 307.30 KM
Set za instalaciju za VUW pro, k.b. 0020055870 107,85 KM
Plinski ventil sa gorućom zaštitom- ravni Rp 3/4",k.b. 300848 47,65 KM
VRT 250 digitalni sobni termostat s tjednim programom, k.b. 0020182066 87,49 KM
Cijena 1 550,29 KM
PDV 17% 263,55 KM
Ukupna cijena 1 813,84 KM

Više informacija o plinskom uređaju
Više informacija o termostatu VRT 250 (f)

 

Zatraži konkretnu ponudu

Kombinirani konvencionalni fasadni uređaj

100
toplinski učin uređaja 7,45-20,0 kW (pri 80/60 °C) Cijena
turboTEC pro  VUW 11-202/5-3 (H-SEE-INT) ,  k.b. 0010015270 1 206,43 KM
Set za instalaciju za VUW pro, k.b. 0020055870 107,85 KM
Plinski ventil sa gorućom zaštitom- ravni Rp 3/4",k.b. 300848 47,65 KM
VRT 15 sobni termostat, k.b. 306777 32,01 KM
Cijena 1 393,94 KM
PDV 17% 236,97 KM
Ukupna cijena 1 630,91 KM

Više informacija o plinskom uređaju
Više informacija o termostatu VRT 15

 

Zatraži konkretnu ponudu

Kombinirani konvencionalni fasadni uređaj

100
toplinski učin uređaja 6,70-18,0 kW (pri 80/60 °C) Cijena
turboTEC pro  VUW 182/5-3 (H-SEE-INT) ,  k.b. 0010015269 1,230.56 KM
Set za instalaciju za VUW pro, k.b. 0020055870 107,85 KM
Plinski ventil sa gorućom zaštitom- ravni Rp 3/4",k.b. 300848 47,65 KM
VRT 15 sobni termostat, k.b. 306777 32,01 KM
Cijena 1 417,87 KM
PDV 17% 241,04 KM
Ukupna cijena 1 658,91 KM

Više informacija o plinskom uređaju
Više informacija o termostatu VRT 15

 

Zatraži konkretnu ponudu

Kombinirani konvencionalni fasadni uređaj

100
toplinski učin uređaja 6,70-18,0 kW (pri 80/60 °C) Cijena
turboTEC pro  VUW 182/5-3 (H-SEE-INT) ,  k.b. 0010015269 1 230.56KM
Set za instalaciju za VUW pro, k.b. 0020055870 107,85 KM
Plinski ventil ravni Rp 3/4" (sa goručom zaštitom ) k.b. 300848 47,65 KM
VRT 250 digitalni sobni termostat s tjednim programom, k.b. 0020182066 87,49 KM
Cijena 1 473,55 KM
PDV 17% 250,50 KM
Ukupna cijena 1 724,05 KM

Više informacija o plinskom uređaju
Više informacija o termostatu VRT 250 (f)

 

Zatraži konkretnu ponudu

Kombinirani konvencionalni fasadni uređaj

toplinski učin uređaja 8,10-24,0 kW (pri 80/60 °C) Cijena
turboTEC pro  VUW 242/5-3 (H-SEE-INT) ,  k.b. 0010015271 1 299.62 KM
Set za instalaciju za VUW pro, k.b. 0020055870 107,85 KM

Plinski ventil ravni Rp 3/4" (sa goručom zaštitom) k.b. 300848

47,65 KM
VRT 15 sobni termostat, k.b. 306777 32,01 KM
Cijena 1 487,13 KM
PDV 17% 252,81 KM
Ukupna cijena 1 739,94 KM

Više informacija o plinskom uređaju
Više informacija o termostatu VRT 15

 

Zatraži konkretnu ponudu

Kombinirani konvencionalni fasadni uređaj

toplinski učin uređaja 8,10-24,0 kW (pri 80/60 °C) Cijena
turboTEC pro  VUW 242/5-3 (H-SEE-INT) ,  k.b. 0010015271 1 299.62KM
Set za instalaciju za VUW pro, k.b. 0020055870 107,85 KM

Plinski ventil ravni Rp 3/4"(sa goručom zaštitom) k.b. 300848

47,65 KM
VRT 250 digitalni sobni termostat s tjednim programom, k.b. 0020182066 87,49 KM
Cijena 1 542,61 KM
PDV 17% 262,24 KM
Ukupna cijena 1 804,85 KM

Više informacija o plinskom uređaju
Više informacija o termostatu VRT 250 (f)

 

Zatraži konkretnu ponudu

Kombinirani konvencionalni fasadni uređaj

100
toplinski učin uređaja 9,50-28,0 kW (pri 80/60 °C) Cijena
turboTEC pro  VUW 282/5-3 (H-SEE-INT) ,  k.b. 0010015272 1,506.86 KM
Set za instalaciju za VUW pro, k.b. 0020055870 107,85 KM

Plinski ventil ravni Rp 3/4" (sa gorućom zaštitom) k.b. 300848

47,65 KM
VRT 15 sobni termostat, k.b. 306777 32,01 KM
Cijena 1 694,37 KM
PDV 17% 288,04 KM
Ukupna cijena 1 982,41 KM

Više informacija o plinskom uređaju
Više informacija o termostatu VRT 15

 

Zatraži konkretnu ponudu

Kombinirani konvencionalni fasadni uređaj

100
toplinski učin uređaja 9,50-28,0 kW (pri 80/60 °C) Cijena
turboTEC pro  VUW 282/5-3 (H-SEE-INT) ,  k.b. 0010015272 1 506.86 KM
Set za instalaciju za VUW pro, k.b. 0020055870 107,85 KM

Plinski ventil ravni Rp 3/4" (sa gorućom zaštitom) k.b. 300848

47,65 KM
VRT 250 digitalni sobni termostat s tjednim programom, k.b. 0020182066 87,49 KM
Cijena 1 749,85 KM
PDV 17% 297,47 KM
Ukupna cijena 2 047,32 KM

Više informacija o plinskom uređaju
Više informacija o termostatu VRT 250 (f)

 

Zatraži konkretnu ponudu

Plinski kombinirani konvencionalni fasadni zidni uređaj

100
toplinski učin uređaja 6,8-20,0 kW (pri 80/60 °C) Cijena
atmoTEC plus VUW 200/5-5 (H-SEE-INT),  k.b. 0010015282

1,831.76 KM

Plinski ventil ravni Rp 3/4"(sa goručom zaštitom) k.b. 300848

47,65 KM
VRT 15 sobni termostat, k.b. 306777 32,01 KM
Cijena 1 911,42 KM
PDV 17% 324,94 KM
Ukupna cijena 2 236,36 KM

Više informacija o plinskom uređaju
Više informacija o termostatu VRT 15

 

Zatraži konkretnu ponudu

Kombinirani konvencionalni fasadni uređaj

100
toplinski učin uređaja 6,8-20,0 kW (pri 80/60 °C) Cijena
atmoTEC plus VUW 200/5-5 (H-SEE-INT),  k.b. 0010015282

1,831.76 KM

Plinski ventil ravni Rp 3/4"(sa goručom zaštitom) k.b. 300848

47,65 KM
VRT 250 digitalni sobni termostat s tjednim programom, k.b. 0020182066 87,49 KM
Cijena 1 966,90 KM
PDV 17% 33437 KM
Ukupna cijena 2 301,27 KM

Više informacija o plinskom uređaju
Više informacija o termostatu VRT 250 (f)

 

Zatraži konkretnu ponudu

Kombinirani konvencionalni dimnjačni uređaj

100
toplinski učin uređaja 8,1-24,0 kW (pri 80/60 °C) Cijena
atmoTEC plus VUW 240/5-5 (H-SEE-INT),  k.b. 0010015283 1 898.27KM

Plinski ventil ravni Rp 3/4"(sa goručom zaštitom) k.b. 300848

47,65 KM
VRT 15 sobni termostat, k.b. 306777 32,01 KM
Cijena 1 977,93 KM
PDV 17% 336,25 KM
Ukupna cijena 2 314,18 KM

Više informacija o plinskom uređaju
Više informacija o termostatu VRT 15

 

Zatraži konkretnu ponudu

Kombinirani konvencionalni dimnjačni uređaj

100
toplinski učin uređaja 8,1-24,0 kW (pri 80/60 °C) Cijena
atmoTEC plus VUW 240/5-5 (H-SEE-INT),  k.b. 0010015283 1 898.27KM

Plinski ventil ravni Rp 3/4"(sa goručom zaštitom) k.b. 300848

47,65 KM
VRT 250 digitalni sobni termostat s tjednim programom, k.b. 0020182066 87,49 KM
Cijena 2 033,41 KM
PDV 17% 345,68 KM
Ukupna cijena 2 379,09 KM

Više informacija o plinskom uređaju
Više informacija o termostatu VRT 250 (f)

 

Zatraži konkretnu ponudu

Kombinirani konvencionalni dimnjačni uređaj

toplinski učin uređaja 9,5-28,0 kW (pri 80/60 °C) Cijena
atmoTEC plus VUW 280/5-5 (H-SEE-INT),  k.b. 0010015284 2 202.71 KM

Plinski ventil ravni Rp 3/4"(sa goručom zaštitom) k.b. 300848

47,65 KM
VRT 250 digitalni sobni termostat s tjednim programom, k.b. 0020182066 87,49 KM
Cijena 2 337,85 KM
PDV 17% 397,43 KM
Ukupna cijena 2 735,28 KM

Više informacija o plinskom uređaju
Više informacija o termostatu VRT 250 (f)

 

Zatraži konkretnu ponudu

Kombinirani konvencionalni fasadni uređaj

100
toplinski učin uređaja 6,8-20,0 kW (pri 80/60 °C) Cijena
turboTEC plus  VUW 202/5-5 (H-SEE-INT) ,  k.b. 0010015285 2,059.45 KM
Plinski ventil ravni Rp 3/4"(sa goručom zaštitom) k.b. 300848 47,65 KM
VRT 15 sobni termostat, k.b. 306777 32,01 KM
Cijena 2 139,11 KM
PDV 17% 363,65 KM
Ukupna cijena 2 502,76 KM

Više informacija o plinskom uređaju
Više informacija o termostatu VRT 15

 

Zatraži konkretnu ponudu

Kombinirani konvencionalni fasadni uređaj

100
toplinski učin uređaja 6,8-20,0 kW (pri 80/60 °C) Cijena
turboTEC plus  VUW 202/5-5 (H-SEE-INT) ,  k.b. 0010015285 2 059.45 KM

Plinski ventil ravni Rp 3/4"(sa goručom zaštitom) k.b. 300848

47,65 KM
VRT 250 digitalni sobni termostat s tjednim programom, k.b. 0020182066 87,49 KM
Cijena 2 194,59 KM
PDV 17% 373,08 KM
Ukupna cijena 2 576,67 KM

Više informacija o plinskom uređaju
Više informacija o termostatu VRT 250 (f)

 

Zatraži konkretnu ponudu

Kombinirani konvencionalni fasadni uređaj

100
toplinski učin uređaja 8,1-24,0 kW (pri 80/60 °C) Cijena
turboTEC plus  VUW 242/5-5 (H-SEE-INT) ,  k.b. 0010015286 2 143.88 KM

Plinski ventil ravni Rp 3/4"(sa goručom zaštitom) k.b. 300848

47,65 KM
VRT 15 sobni termostat, k.b. 306777 32,01 KM
Cijena 2 223,54 KM
PDV 17% 378,00 KM
Ukupna cijena 2 601,54 KM

Više informacija o plinskom uređaju
Više informacija o termostatu VRT 15

 

Zatraži konkretnu ponudu

Kombinirani konvencionalni fasadni uređaj

100
toplinski učin uređaja 8,1-24,0 kW (pri 80/60 °C) Cijena
turboTEC plus  VUW 242/5-5 (H-SEE-INT) ,  k.b. 0010015286 2 143.88 KM

Plinski ventil ravni Rp 3/4"(sa goručom zaštitom) k.b. 300848

47,65 KM
VRT 250 digitalni sobni termostat s tjednim programom, k.b. 0020182066 87,49 KM
Cijena 2 279,02 KM
PDV 17% 387,43 KM
Ukupna cijena 2 666,45 KM

Više informacija o plinskom uređaju
Više informacija o termostatu VRT 250 (f)

 

Zatraži konkretnu ponudu

Kombinirani konvencionalni fasadni uređaj

100
toplinski učin uređaja 9,5-28,0 kW (pri 80/60 °C) Cijena
turboTEC plus  VUW 282/5-5 (H-SEE-INT) ,  k.b. 0010015287 2 399.70 KM

Plinski ventil ravni Rp 3/4"(sa goručom zaštitom) k.b. 300848

47,65 KM
VRT 15 sobni termostat, k.b. 306777 32,01 KM
Cijena 2 479,36 KM
PDV 17% 421,49 KM
Ukupna cijena 2 900,85 KM

Više informacija o plinskom uređaju
Više informacija o termostatu VRT 15

 

Zatraži konkretnu ponudu

Kombinirani konvencionalni fasadni uređaj

100
toplinski učin uređaja 9,5-28,0 kW (pri 80/60 °C) Cijena
turboTEC plus  VUW 282/5-5 (H-SEE-INT) ,  k.b. 0010015287 2 399.70 KM

Plinski ventil ravni Rp 3/4"(sa goručom zaštitom) k.b. 300848

47,65 KM
VRT 250 digitalni sobni termostat s tjednim programom, k.b. 0020182066 87,49 KM
Cijena 2 534,84 KM
PDV 17% 430,92 KM
Ukupna cijena 2 965,76 KM

Više informacija o plinskom uređaju
Više informacija o termostatu VRT 250 (f)

 

Zatraži konkretnu ponudu

Kombinirani konvencionalni fasadni uređaj

100
toplinski učin uređaja 10,6-32,0 kW (pri 80/60 °C) Cijena
turboTEC plus VUW 322/5-5 (H-SEE-INT) ,  k.b. 0010015288 2 468.78 KM

Plinski ventil ravni Rp 3/4"(sa goručom zaštitom) k.b. 300848

47,65 KM
VRT 15 sobni termostat, k.b. 306777 32,01 KM
Cijena 2 548,44 KM
PDV 17% 433,23 KM
Ukupna cijena 2 981,67 KM

Više informacija o plinskom uređaju
Više informacija o termostatu VRT 15

 

Zatraži konkretnu ponudu

Kombinirani konvencionalni fasadni uređaj

100
toplinski učin uređaja 10,6-32,0 kW (pri 80/60 °C) Cijena
turboTEC plus VUW 322/5-5 (H-SEE-INT) ,  k.b. 0010015288 2 468.78 KM

Plinski ventil ravni Rp 3/4"(sa goručom zaštitom) k.b. 300848

47,65 KM
VRT 250 digitalni sobni termostat s tjednim programom, k.b. 0020182066 87,49 KM
Cijena 2 603,92 KM
PDV 17% 442,67 KM
Ukupna cijena 3 046,57 KM

Više informacija o plinskom uređaju
Više informacija o termostatu VRT 250 (f)

 

Zatraži konkretnu ponudu