Solarni paketi DRAIN BACK

Solarni sustav auroSTEP plus sa zaštitom od pregrijavanja - akcijski

700
Solarni paket drainback 150 -monovalentni Cijena
Solarni paket drainback 150 -monovalentni  KM
  • Solarni pločasti kolektor auroTHERM classic VFK 135/2 VD, sa serpentinskim apsorberom- 1 kom;  k.b. 0010010206
  • Hidraulički spojni set za spajanje jednog kolektora VFK 135 VD, s osjetnikom za kolektor - 1 kom; k.b.0020143719
  • Montažna šina za auroTHERM VFK za montažu VFK V kolektora na kosi krov- 1 kom; k.b.0020059899
  • Osnovni krovni nosač tip P- 1 kom; k.b.0020055174
  • Monovalentan spremnik auroSTEP plus sustava VIH S1 150/4 B- 1 kom; k.b.0010017707
  • Sigurnosna grupa bez reduktora tlaka u mreži do 10 bara za spremnike do 200 litara volumena.- 1 kom; k.b.0020060434
  • Solarna podstanica VMS 8 D "drain-back"- 1 kom; k.b.0010017716
  • Solarna tekućina za nadopunjavanje sustava (20 l)- 1 kom; k.b.302498
 
Cijena 2 652,55 KM
PDV 17% 450,93 KM
Ukupna cijena 3 103,49 KM

Više informacija o solarnom paketu

Zatraži konkretnu ponudu