Solarni paket PLUS 400

Solarni sustav sa pločastim kolektorima za pripremu PTV – akcijski

Solarni paket PLUS 400 Cijena
Solarni paket PLUS 400  KM
 • auroTHERM pro VFK 125/3- 3 kom;  k.b. 0010015518
 • Osnovni krovni nosač tip P – 3 kom; k.b.0020055174
 • Montažna šina za auroTHERM VFK za montažu VFK V kolektora na kosi krov – 3 kom; k.b.0020059899
 • Solarna tekučina 20 l- 2 kom; k.b.302498
 • Solarna stanica auroFLOW VMS 70- 1 kom; k.b.0020193190
 • Spojni set za povezivanje auroFLOW VMS 70 s bakrenom cijevi (G 3/4 x 22/18)- 1 kom; k.b.0020193231
 • Solarni bivalentni spremnik, serije „plus“ auroSTOR VIH S 400/3 BR- 1 kom; k.b.0010020643
 • Ekspanzijska posuda 25 l- 1 kom; k.b.302098
 • Zidni držač ekspanzijske posude sa zaštitnim ventilom 3/4”- 1 kom; k.b.0020173592
 • Solarni diferencijalni regulator VRS 570 (auroMATIC 570)- 1 kom; k.b.0020203655
 • Osnovni hidraulički spojni set- 1 kom; k.b.0020143701
 • Produžni hidraulički spojni set- 2 kom; k.b.0020055181
 • Fleksibilne priključne cijevi DN 16 (1 m)- 1 kom; k.b.302444
 
Cijena 5 641,54 KM
PDV 17% 959,06 KM
Ukupna cijena 6 600,61 KM

Više informacija o solarnom paketu